Kwaliteit op het hoogste niveau

Onze NeroZero® woningen zijn slim, deugdzaam en toekomstbestendig ontworpen waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen technologische oplossingen die zichzelf terugverdienen. Mede hierdoor zijn de woningen volledig aardgasloos en op gebouw niveau energieneutraal. Dat betekent dat voor de ruimteverwarming, koeling, verlichting, ventilatie en warmtapwater net zoveel energie door de zonnepanelen wordt opgewekt als er wordt gebruikt. 

Ik heb interesse

energie positief

gezond wonen

Wat is gezond wonen?

Uit recente studies van TNO blijkt dat de binnenluchtkwaliteit sterk wordt beïnvloed door het door koken veroorzaakte fijnstof. Omdat fijnstof erg schadelijk is voor de gezondheid treffen wij bijzondere maatregelen door de woning standaard van een goede kookafzuiging te voorzien. Dat betekent niet alleen dat er in de woningen ruimschoots geventileerd kan worden, maar dat er ook een speciaal ontwikkelde fluisterstille afzuigkap wordt geleverd in de keuken. Hiermee wordt de fijnstofproductie tijdens het koken effectief afgevoerd.

 

De isolatie wordt optimaal en functioneel aangebracht. Samen met het 3-laags glas en de uitstekende luchtdichting zijn de woningen al in de basis “Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen” (ZEN) zonder dat dit ten koste gaat van het comfort, de gezondheid en het gebruiksgemak van de bewoner.

Installaties

Wij bieden de NeroZero woningen aan met een huurovereenkomst voor het complete warmtepompsysteem en de zonnepaneel installatie van Klimaatgarant. Hiermee worden de hoge vervangingskosten vermeden en de kostbare installaties professioneel onderhouden.

 

Omdat de NeroZero woning energieneutraal is, en omdat de energie prestatie wordt gegarandeerd heeft de bewoner een comfortabele duurzame woning en zijn de totale woonlasten niet hoger dan anders, eerder lager.

Immers, het warmtepompsysteem en het ventilatiesysteem gebruiken per saldo geen elektriciteit omdat de door het PV-systeem opgewekte elektriciteit hoger of gelijk zal zijn aan de door het warmtepompsysteem en het ventilatiesysteem gebruikte elektriciteit.

 

De overeenkomst houdt in dat voor het warmtepompsysteem en de zonnepaneel installatie alle kosten gedekt zijn voor reparaties, onderhoud en vervanging van defecte onderdelen/apparaten. Het noodzakelijke onderhoud wordt tevens zorgvuldig uitgevoerd. Dat houdt in het reguliere onderhoud van de warmtepompinstallatie alsmede eenmaal per jaar reinigen van het PV systeem en de douche WTW en het eenmaal per jaar leveren en het plaatsen van een filterset voor het Ventilatiesysteem.

Kwaliteitscontrole

Tijdens de bouw worden periodieke kwaliteitscontroles uitgevoerd en bij oplevering wordt met een rapportage ‘as built’ aangetoond dat wat er (in de ontwerpfase) is beloofd, ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarvoor zullen álle woningen worden gemeten op de gerealiseerde prestaties van o.a. de luchtdichtheid, het ventilatiesysteem en het installatiegeluid. Aan alle kopers wordt bij oplevering een certificaat met de resultaten overhandigd.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info