Onze gezonde energieneutrale NeroZero ® woningen zijn financieel aantrekkelijk, toekomstbestendig en bieden maximaal comfort...

 

Energieneutraal
Onze NeroZero ® woningen zijn slim, deugdzaam en toekomstbestendig ontworpen waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen technologische oplossingen die zichzelf terugverdienen. Aardgasloos en op gebouw niveau energieneutraal uitgevoerd. Dat betekent dat voor de ruimteverwarming, koeling, verlichting, ventilatie en warmtapwater net zoveel energie door de zonnepanelen wordt opgewekt als er wordt gebruikt.   Kiest u ervoor om ook het overige energiegebruik duurzaam op te wekken (het z.g. huishoudelijk gebruik of tewel dat wat met het huishouden te maken heeft), dan kunnen er optioneel zonnepanelen worden bijgeplaatst. Dan is de NeroZero zelfs in een ‘Nul-op-de-meter’ uitvoering.     

 

Gezonde woningen

Uit recente studies van TNO blijkt dat de binnenluchtkwaliteit sterk wordt beïnvloed door het door koken veroorzaakte fijnstof. Omdat fijnstof erg schadelijk is voor de gezondheid treffen wij bijzondere maatregelen door de woning standaard van een goede kookafzuiging te voorzien. Dat betekent niet alleen dat er in de NeroZero ® woningen ruimschoots geventileerd kan worden, maar dat er ook een speciaal ontwikkelde fluisterstille afzuigkap wordt geleverd in de keuken waarmee de fijnstofproductie tijdens het koken effectief kan worden afgevoerd.   

 

Optimaal geïsoleerd
De isolatie wordt optimaal en functioneel aangebracht. Samen met het drielaags glas en de uitstekende luchtdichting zijn de NeroZero ® woningen al in de basis “Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen” (ZEN) zonder dat dit ten koste gaat van het comfort, de gezondheid- en gebruiksgemak van de bewoner.

 

Uitgekiende fluisterstille installatie
De balansventilatie heeft een mechanische toe- en afvoer. Er worden geen raamventilatieroosters toegepast. Dit uitgekiende ventilatiesysteem voert vervuilde lucht af en schone gefilterde lucht toe waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Het CO2-gehalte wordt constant bewaakt. Het systeem stuurt bij waar nodig. De verse buitenlucht wordt alleen in koude periodes eerst voorverwarmd zodat de binnentemperatuur op peil blijft.


De warmtepomp met bodemwisselaar maakt de woning warm in de winter en koel in de zomer dankzij warmte- en koudeopslag, een bewezen methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan en te onttrekken.
De woningen hebben allemaal vloerverwarming (en vloerkoeling dus). Een uitgekiend klimaatsysteem zorgt dat de temperatuur in huis altijd constant is. Is het buiten koud? Dan zorgt de warmtepomp dat de vloer aangenaam warm aanvoelt en de kamer wordt verwarmd. Is het buiten warm, dan koelt de vloer comfortabel af. Dit systeem is gebaseerd op relatief lage temperaturen en dit betekent in de praktijk dat veranderingen in de temperatuur geleidelijker/langzamer gaan dan bij een reguliere verwarming. De beste resultaten bereikt u wanneer u de thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur laat staan. Dan doet het systeem de rest. Een warmtepomp zorgt in uw huis voor de verwarming, koeling en het warme water. U bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat, met instellingen voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de thermostaat eenmaal is ingesteld, hoeft u er eigenlijk nooit meer aan te komen! Een warmtepomp is een erg kostbaar apparaat en heeft gemiddeld een levensduur van circa 13 jaar. Omdat wij u op termijn niet met hoge reparatie- en/of vervangingskosten willen opzadelen wordt bij de NeroZero ® woning de werking van de warmtepomp minimaal 25 jaar gegarandeerd en het onderhoud en de vervanging wordt ter zijner tijd kosteloos geregeld. Hiervoor rekent de fabrikant circa € 90  per maand. Dit bedrag bevat zowel onderhoud van de installaties als ook de huur van de bodemwarmtepomp. Er is ruim voldoende warm water om te douchen door middel van de 150 liter boiler.
U kunt zelf het gewenste warmwatercomfort instellen met de kamerthermostaat. Meer warm water nodig? Dan kunt u altijd de warmtepomp extra laten werken. Dat kost alleen wel energie. Een bad inbouwen kan altijd, maar dat heeft wel gevolgen voor het verwarmings- en koelingssysteem. Het is dus verstandig hierover tijdig advies in te winnen.

 

Energiewinning:
De NeroZero ® woning heeft zonnepanelen en maakt bovendien gebruik van hergebruik van warmte uit afvoerlucht èn afvoerwater. De zonnepaneelinstallatie zet zonne-energie om in stroom en bestaat uit circa 6 panelen met een vermogen van circa 1800Wp. Deze installatie levert gemiddeld per jaar circa 1500 kWh. In het ventilatiesysteem zit een warmteterugwinunit ingebouwd (de WTW). Daardoor wordt de warmte van afgevoerde lucht in de koude periode overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.


De douche-warmteterugwinunit (de douchte-WTW), kan circa de helft van de warmte uit wegstromend douchewater terugwinnen waarmee koud water wordt voorverwarmd. De warmtepompboiler hoeft dan minder hard te werken of anders gezegd hierdoor kan circa tweemaal zo lang gedoucht worden met dezelfde voorraad warmtapwater. De douche WTW zorgt er bovendien voor dat de hoeveelheid energie die door de warmtepomp uit de bodem wordt onttrokken en de hoeveelheid energie die weer wordt teruggeleverd tot in lengte van jaren goed in balans blijft.


Bodemwarmte: 80% van de warmte die de warmtepomp aan de vloerverwarming afgeeft komt uit de bodem (de overige 20% komt uit het elektriciteitsnet);

 

Bodemkoeling: 95% van de koeling komt direct uit de bodem onder uw huis. Dit regelt de circulatiepomp.

 

De maandelijkse elektriciteitsrekening blijft weliswaar, maar die is straks veel lager dan voorheen. Wel zo fijn als je weet dat de energieprijzen de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn.

 

Onderhoudsarm
De NeroZero ® woning is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk. Buitenschilderwerk is er niet en de warmtepompinstallatie wordt middels een servicecontract onderhouden door de fabrikant.  

 

Kwaliteitsborging: geen loze beloften
Bij de NeroZero ® woning wordt met een rapportage ‘as built’ aangetoond dat wat er (in de ontwerpfase) is beloofd, ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarvoor zullen in ieder geval álle woningen, dus niet steekproefsgewijs, worden gemeten op de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties. Het betreft een z.g. EPC-Check aangevuld met metingen van de luchtdoorlatendheid, de toe- en afvoer van het ventilatiesysteem en het installatiegeluid.

 

Nieuwbouwgarantie

Voor extra zekerheid bij de bouw van uw woning krijgt u een Nieuwbouwgarantie van BouwGarant. Met de Nieuwbouwgarantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat bij een eventueel faillissement van uw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed. Ook heeft u hiermee garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).


De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt onder het keurmerk van de Stichting Garantiewoning. Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een nieuwbouwwoning af wilt sluiten, is een garantie met dit keurmerk een vereiste.

 

Lees meer over BouwGarant op www.bouwgarant.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info